CENNIK POCZTY POLSKIEJ - AKTUALNY WYCIĄG - LISTY i PACZKI

uwzględnia zmiany w opłatach za paczki z października 2015 i listy zwykłe z 2016

List zwykły (nierejestrowany)
Masa
0 - 350 g
Masa
351 g - 1000 g
Masa
1001 g - 2000 g
Ekonomiczny/Priorytet
E
P
E
P
E
P
Gabaryt*
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
Cena
2,00
3,75
2,50
5,10
3,70
4,75
4,50
7,10
6,30
7,30
8,80
10,90
List polecony
Masa
 0 - 350 g
Masa
351 - 1000 g
Masa
1001 - 2000 g
Ekonomiczny/Priorytetowy
E
P
E
P
E
P
Gabaryt
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
Cena
4,20
7,50
5,50
8,30
5,90
8,30
7,20
11,00
8,50
9,50
11,00
14,50
Paczka zwykła
0 – 1 kg
1 – 2 kg
2 – 5 kg
5 – 10 kg
Ekonomiczna/Priorytet
E
P
E
P
E
P
E
P
Gabaryt*
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
Cena
9,50
12,00
11,00
14,50
11,00
14,50
13,00
17,00
13,00
17,00
14,50
19,00
18,00
22,00
20,50
26,00
Paczka Extra24
0 – 0,5 kg
0 –1 kg + koperta
25 x 35 cm 
1 – 5 kg
5 – 10 kg
10 – 20 kg
20 – 30 kg
Zwykła/Pobranie
Z
P
Z
P
Z
P
Z
P
Z
P
Z
P
Cena
17,00
21,00
18,50
22,50
21,50
25,50
26,50
30,50
31,50
35,50
36,50
40,50
Paczka24
0 – 0,5 kg
0,5 – 5
5 – 10 kg
10 – 20 kg
20 – 30 kg
Zwykła/Pobranie
Z
P
Z
P
Z
P
Z
P
Z
P
Cena
12,00
16,00
16,50
20,50
21,50
25,50
26,50
31,50
31,50
35,50
Paczka48
0 – 5 kg
5 – 10 kg
10 – 20 kg
20 – 30 kg
Zwykła/Pobranie
Z
P
Z
P
Z
P
Z
P
Cena
15,00
19,00
20,00
24,00
25,00
29,00
30,00
34,00
PaczkaMINI
250 x 360 x 50 mm
0 – 2 kg
Cena
9,50
GABARYTY LISTÓW GABARYTY PACZEK
podstawa (a); bok (b); grubość (c) w mm podstawa (a); bok (b); grubość (c) w mm
≥ - większe lub równe; ≤ - mniejsze lub równe ≥ - większe lub równe; ≤ - mniejsze lub równe
GABARYT A GABARYT A
MINIMUM: a ≥140 i b ≥90 i c ≤20 MINIMUM: a ≥140 i b ≥90 i c ≤600
MAKSIMUM: a ≤325 i b ≤230 i c ≤20 MAKSIMUM: a ≤600 i b ≤500 i c ≤300
GABARYT B GABARYT B
MINIMUM: a >325 lub b >230 lub c >20 MINIMUM: a >600 lub b >500 lub c >300
MAKSIMUM:a ≤600 + b + c ≤900 MAKSIMUM:a ≤1500 + b + c ≤3000

Listy: 
*GABARYT A to przesyłki o wymiarach: 
MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, 
MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm. 
*GABARYT B to przesyłki o wymiarach: 
MINIMUM - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość grubość 20 mm lub długość 325 mm, lub szerokość 230 mm, 
MAKSIMUM - suma długości, szerokości i wysokości (grubości) 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. 


Paczki: 
* GABARYT A to paczki o wymiarach: 
MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, a dla paczki pocztowej PLUS nie mogą byc mniejsze niż 15 cm x 20 cm 
MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 600 mm (60 cm), szerokość 500 mm (50 cm), wysokość 300 mm (30 cm). 
* GABARYT B to paczki o wymiarach: 
MINIMUM - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm (60 cm), szerokość 500 mm (50 cm), wysokość 300 mm (30 cm), 
MAKSIMUM - suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość - 3000 mm (300 cm), przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm (150 cm).